SATHYAYURVEDA

Vážení klienti, návštěvníci našich stránek, přátelé,

v letošním létě zažila společnost Sathyayurveda s.r.o. nejtěžší období za dobu své existence, když ztratila zcela náhle a naprosto nečekaně svého jediného vlastníka a vyníkajícího ajurvédského terapeuta pana Sathyho Walawe.

Zemřel v Řecku 29. 7. 2023 na následky infarktu myokardu a zástavy srdce.

Jelikož pan Sathy byl se svou firmou neoddělitelně a nenahraditelně spjat, společnost zastavila svou aktivní činnost.

Pan Sathy byl nejen skvělý profesionál, ale hlavně báječný laskavý člověk, který nikdy neváhal pomoci, kde bylo potřeba. Přestože jeho život nebyl jednoduchý, přijímal vše s velkou pokorou a vždy o sobě říkal “I am always happy”.

Bylo mi ctí a potěšením ho poznat a více než 10 let s ním spolupracovat.

Dovolte mi, abych vám všem jeho jménem i jménem svým poděkovala za projevenou důvěru a za vaši přízeň.

S úctou a láskou

Dana Pánková

Jednatelka

Tel: +420 734574630

email : pankova.dana@gmail.com

 May he attain the supreme bliss of Nirwana !

Dear clients, our visitors, friends,

his summer, Sathyayurveda s.r.o. experienced the most difficult period of its existence when it lost its sole owner and an outstanding Ayurvedic therapist Mr. Sathy Walawe quite suddenly and completely unexpectedly.

He died in Greece on 7/29/2023 as a result of a myocardial infarction and cardiac arrest.

Since Mr. Sathy was inseparably and irreplaceably bound by his company, the company ceased its active operations.

Mr. Sathy was not only a great professional, but above all a wonderful kind person who never hesitated to help where needed. Although his life was not easy, he accepted everything with great humility and always said about himself „I am always happy“.

It was an honor and a pleasure to know him and to work with him for more than 10 years.

Allow me to thank you all on his behalf and on my behalf for the confidence shown and for your favor.

With respect and love

Dana Pánková

Executive

+420 734 574 630

email : pankova.dana@gmail.com